NHL Online Liga

NHL Online Liga

Pravidlá

Hracie pravidlá:

- zapnuté ručné ovládanie bránkarov pri samostaných nájazdoch
- hrá sa 1 na 1. Je zakázané hrať na jednom xboxe viac hráčov!
- je prísne zakázané hrať s LOCK pozíciou hráča

Zadávanie výsledkov:

- výsledok zadáva domáci hráč, pokiaľ sa hráči nedohodnú inak

Bodovanie zápasov:

- výhra 2 body, výhra po PP alebo SN 2 body, prehra po PP alebo SN 1 bod, prehra 0 bodov

Výber mužstva:

- je zakázané hrať s rovnakými mužstvami.
- právo prednostného výberu ma domáci hráč (domáci podľa rozpisu zápasov na webe, nie podľa náhodného rozlosovanie v hre)

Chyba v zadávaní výsledkov:

- stačí podať protest pri konkrétnom zápase a zápas bude resetovaný.

Chovanie sa na webe:

- v komentároch je nadávanie povolené
- po zadaní nepravdivých výsledkov budeš z ligy vylúčený